V americkom štáte Colorado začne zbierať staré farby

Stará farba

Štátna nezisková organizácia PaintCare oznámila začatie projektu na recykláciu farieb, ktoré sa nepoužívajú v domácnosti a ktorých platnosť vyprší.

Je známe, že väčšina majiteľov získava farby pre budúcnosť s rezervou, takže niekedy je značné množstvo farieb a lakov nepoužívané a zbytočné. PaintCare ponúka centralizovanú recykláciu materiálov, ktoré budú odovzdané na vybraných štátnych zberných miestach. Na základe iniciatívy sa už využilo asi 100 ton. Na uľahčenie tohto projektu sa guvernér štátu John Hickerluper rozhodol, že predajcovia farieb, ktorí nevyjadrili vôľu zúčastniť sa na projekte, nedostanú bonusy, najmä za architektonické farby.

Výpočty ukázali, že cena farby, berúc do úvahy náklady na spracovanie, sa mierne zvýši, ale súčasne sa bude dodržiavať primeraná úroveň ochrany životného prostredia.

Bol publikovaný zoznam miest, kde môžete bezplatne darovať starú farbu a zároveň získať zľavu na nový produkt vyvinutý miestnymi podnikateľmi.

Colorado je ôsmy štát v Spojených štátoch, ktorý prijal podobný program recyklácie starých farieb.

Prečítajte si tiež
Pridajte komentár

farby

lepidlo

Nástroje